การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24

The 24th National Convention on Civil Engineering

 

วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+

“Civil Engineer’s Contribution to Thailand 4.0+”

 

วันที่ 10 – 12 กรกฏาคม 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

ข่าวสั้น

  • อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการหาผู้อ่านบทความและเริ่มพิจารณาบทความที่ส่งเข้ามา 19/2/2019
  • ลงทะเบียนร่วมงาน สามารถดูรายละเอียด ที่นี้
  • ส่งบทความ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี้
  • ขั้นตอนการส่งบทความ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี้