ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมงาน

1.หากยังไม่เข้าระบบให้เข้าระบบก่อน Click

2.กด Download ใบนำจ่ายตามสถานะที่ต้องการ

      2.1 นักศึกษา  ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62   Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

      2.2 บุคคลทั่วไป ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62  Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

      2.3 นักศึกษา  ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน  Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

      2.4 บุคคลทั่วไป ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน  Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

3.ดำเนินการชำระเงิน

4.ลงทะเบียนเพื่อรวมงาน  กรอกข้อมูลและทำการ Upload หลักฐาน

5.สำเร็จ