กำหนดการสำคัญ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ
31 มีนาคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
30 เมษายน 2562
แจ้งผลบทความ
31 พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า
15 มิถุนายน 2562
การประชุมวิชาการ NCCE24
10 – 12 กรกฏาคม 2562

Be the first to comment on "กำหนดการสำคัญ"

Leave a comment