กำหนดการสำคัญ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 31 มีนาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 เมษายน 2562 (ขยายครั้งที่ 1)

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 30 เมษายน 2562

แจ้งผลบทความ 31 พฤษภาคม 2562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 15 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการ NCCE24 10 – 12 กรกฏาคม 2562

Be the first to comment on "กำหนดการสำคัญ"

Leave a comment