กำหนดการสำคัญ

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 31 พฤษภาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 2)แจ้งผล

บทความ 15 มิถุนายน 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 (ขยายครั้งที่ 1)

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 31 มีนาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 เมษายน 2562 (ขยายครั้งที่ 1)

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 30 เมษายน 2562

แจ้งผลบทความ 31 พฤษภาคม 2562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 15 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการ NCCE24 10 – 12 กรกฏาคม 2562

Be the first to comment on "กำหนดการสำคัญ"

Leave a comment