ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316

 

แผนที่ :

 

8 Comments on "ติดต่อสอบถาม"

 1. จะตรวจสอบได้อย่างไรครับว่า บทคัดย่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมนำเสนอครับ

 2. จากคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท
  1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
  2. วศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ
  3. ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
  4. ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร
  5. ดร.สมชาย ชนวัฒนา
  6. วศ.วีนัส แกัวประดับ
  7. วศ.ธนา สุวัฑฒน
  8. รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
  9. รศ.กีรติ ลีวัจนกุล
  10. ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
  11. รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร
  12. อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน
  13. อ.ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์
  14. อ.ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ์
  15. ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
  16. ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต

 3. Dear committee

  What is the differences between the panel and projector? Please inform me about this.

  Best regards,
  Fa

 4. บทความจะถูกตีพิมพ์ในวรสารใด และเป็น TCI กลุ่มที่เท่าใดครับ

  • บทความจะได้รับการตีพิมพ์ในเล่มรวมการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 เท่านั้นครับไม่มีการนำไปตีพิมพ์ในวารสารต่อ

Leave a comment