ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1.หากยังไม่เข้าระบบให้เข้าระบบก่อน Click

2.กด Download ใบนำจ่ายตามสถานะที่ต้องการ

      2.1 นักศึกษา  ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62   Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

      2.2 บุคคลทั่วไป ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62  Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

      2.3 นักศึกษา  ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน  Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

      2.4 บุคคลทั่วไป ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน  Download
นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ Download

3.ดำเนินการชำระเงิน

4.กรอกข้อมูลด้านล่างและทำการ Upload หลักฐาน

5.สำเร็จ

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทบุคคล ล่วงหน้า* ปกติหรือหน้างาน บทความที่ 3 **
(ล่วงหน้า/ปกติ)
นักศึกษา 3,200 บาท 4,200 บาท 1,950/2,450 บาทต่อบทความ
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท 5,200 บาท 2,500/3,000 บาทต่อบทความ
* ลงทะเบียนและชำระเงินที่ธนาคารภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561
** การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ในการส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ บทความที่ 3 เป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่าย
*** ลดราคา ค่าลงทะเบียน 400 บาท สำหรับบทความที่เขียน และนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ