ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1.หากยังไม่เข้าระบบให้เข้าระบบก่อน Click

2.กด Download ใบนำจ่ายตามสถานะที่ต้องการ

2.1 นักศึกษา  ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62

2.1.1 ภาษาไทย   Download  และ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Downloadและ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 
2.1.2 ภาษาอังกฤษ Downloadและ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Downloadและ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 

2.2 บุคคลทั่วไป ล่วงหน้า* ก่อน 15 มิ.ย. 62

2.2.1 ภาษาไทย  Download  และ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Downloadและ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download
2.2.2 ภาษาอังกฤษ Downloadและ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Downloadและ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 

2.3 นักศึกษา  ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน 

2.3.1 ภาษาไทย  Download และ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Download และ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 
2.3.2 ภาษาอังกฤษ Download  และ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Download และ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 

2.4 บุคคลทั่วไป ปกติ (15 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) +หน้างาน

2.4.1 ภาษาไทย  Download  และ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Download และ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 
2.4.2 ภาษาอังกฤษ Download และ สำหรับการลงทะเบียน 3 บทความ Download และ สำหรับการลงทะเบียน 4 บทความ Download 

3.ดำเนินการชำระเงิน

4.กรอกข้อมูลด้านล่างและทำการ Upload หลักฐาน

5.สำเร็จ

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทบุคคล ล่วงหน้า* ปกติหรือหน้างาน บทความที่ 3 **
(ล่วงหน้า/ปกติ)
นักศึกษา 3,200 บาท 4,200 บาท 1,950/2,450 บาทต่อบทความ
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท 5,200 บาท 2,500/3,000 บาทต่อบทความ
* ลงทะเบียนและชำระเงินที่ธนาคารภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561
** การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ในการส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ บทความที่ 3 เป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่าย
*** ลดราคา ค่าลงทะเบียน 400 บาท สำหรับบทความที่เขียน และนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ