ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทบุคคล ล่วงหน้า* ปกติหรือหน้างาน บทความที่ 3 **
(ล่วงหน้า/ปกติ)
นักศึกษา 3,200 บาท 4,200 บาท 1,950/2,450 บาทต่อบทความ
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท 5,200 บาท 2,500/3,000 บาทต่อบทความ
* ลงทะเบียนและชำระเงินที่ธนาคารภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561
** การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ในการส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ บทความที่ 3 เป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่าย
*** ลดราคา ค่าลงทะเบียน 400 บาท สำหรับบทความที่เขียน และนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ