ระยะเวลาส่งบทคัดย่อ Ncce24 สามารถส่งได้ถึงเดือนมีนาคมใช่หรือไม่

มีการปรับระยะเวลาส่งบทคัดย่อเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562